Publikační a pedagogická činnost

Martin Maisner se aktivně věnuje významné publikační činnosti jak v oblasti práva IT, tak v oblasti rozhodčího řízení a to jak formou právních monografií, komentářů k zákonům, tak odborných článků v různých odborných periodikách.

Vybrané publikace

 • Nařízení eIDAS
  – komentář (spoluautor) C.H. Beck 2017
 • Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů
  – komentář (spoluautor ) 2. Vydání Wolters Kluwer 2017
 • Zákon o některých službách informační společnosti
  – komentář, C. H. Beck, 2016
 • Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
  – komentář  (spoluautor), Wolters Kluwer 2015
 • Zákon o kybernetické bezpečnosti
  – komentář (spoluautor), Wolters Kluwer 2015
 • Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
  – komentář (spoluautor), Wolters Kluwer 2015
 • Základy práva informačných technologií
  –  spoluautor, Wolters Kluwer 2013
 • Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích
  –  spoluautor, Wolters Kluwer 2012
 • Právní aspekty outsourcingu 
  –  spoluautor, Wolters Kluwer 2012
 • Software Protection: A Comparative Perspective:
  –  spoluautor, (Verlag Medien und Recht, 2012)
 • Rizika v komerční praxi.
  – spoluautor,  Wolters Kluwer, 2011
 • Základy softwarového práva.
  – spoluautor, Wolters Kluwer, 2011
 • ICCA Handbook on Commercial Arbitration:
  – spoluautor, Report Czech Republic. Wolters Kluwer, 2010
 • World Antitrust Law and Practice
  – spoluautor, (co-authorship) Little Brown and Company, Boston 1996
 • Velká kniha smluvních vzorů
  – spoluautor, CH Beck 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2009, 2010, 2012
 • Příručka pro tvorbu a hodnocení smluv na návrh a dodávku IS
  Česká společnost pro systémovou integraci 2000
 • Commercial  Agencies and Distributorships
  – spoluautor, (co-authorship) Prentice Hall, London 1995
 • Co-production International
  – spoluautor,  TBI London 1995

Martin je vyhledávaným řečníkem na konferencích a svého výrazného a zajímavého projevu využívá i v pedagogické činnosti. Je garantem předmětu Obchodní právo na NEWTON College a řádným členem katedry obchodního práva na Západočeské Univerzitě v Plzni.

Desítky přednášek na témata:

 • outsourcing
 • právo informačních technologií
 • ochrana dat a informací
 • kybernetická bezpečnost
 • řešení sporů v IT
 • moderní trendy v rozhodčím řízení
 • příčiny sporů v IT
 • právo IT

Pedagogická činnost

  • Kurs Obchodní právo 3
   – (PFZČÚ) 2015,2016
  • Kurs Obchodní právo 1
   – (PFZČÚ) 2014
  • Kurs Obchodní právo pro neprávníky
   – (Newton College) 2014, 2015,2016
  • Kurs Základy práva
   – (Newton College) 2014, 2015
  • Kurs MBA na UK-MBA Brno
   – (Nottingham-Trent university) 2011-2012
  • Kurs základy obchodního práva pro ekonomy
   – (PFZČÚ) 2013
  • Kurs Základy IT práva na Paneuropske univerzitě
   – (Fakulta informatiky) Bratislava 2010 – 2013