Členství

 • Česká advokátní komora (ČAK)
  – člen představenstva, předseda odborné sekce pro rozhodčí řízení, předseda odborné sekce pro právo IT a GDPR
 • Slovenská advokátní komora (SAK)
  – advokát
 • Mezinárodní advokátní komora (IBA)
  – člen
 • Švýcarská rozhodčí asociace (ASA – Association suisse de l´Arbitrage)
 • Mezinárodní unie advokátů UIA
  – člen a národní zástupce ČR za ČAK
 • Mezinárodní rada pro obchodní arbitráž (ICCA – International Council for Commercial Arbitration)
 • Londýnský soud pro mezinárodní arbitráž (LCIA – London Court of International Arbitration)-Rada evropských uživatelů
  – člen
 • Certifikovaný Institut Rozhodců (Chartered Institute of Arbitrators CIArb)
  – člen
 • Český Olympijský výbor
  – místopředseda Rozhodčí komise

Zapsán na seznamu rozhodců:

 • Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
 • ADR centrum při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
 • LCIA (Londýnský soud pro mezinárodní arbitráž)
  – List of neutrals
 • VIAC (Vídeňské mezinárodní rozhodčí centrum)
 • HKIAC – (Hongkong International Arbitration Centre)
 • Mezinárodní rozhodčí soud při českomoravské komoditní burze Kladno
 • Autoklub České republiky
  – člen senátu Národního odvolacího soudu
 • Fotbalová asociace České republiky
  – člen Sboru rozhodců